Byte av lampor & installation av rörelsevakt BRF. Vallentuna Ormsta

Behöver du i Vallentuna i Norra Stockholm få ett projekt med belysning och rörelsevakt utfört? Den här BRF:en behövde just det till deras fastighet på Jämtlandsvägen, där de för de boendes känsla av trygghet ville få bättre belysning installerad. Vi monterade ner de befintliga lamporna och satte upp nya som täckte in framförallt området kring entrén bättre, och installerade rörelsevakt med skymningsrelä för att se till så att belysningen automatiskt går igång när boende eller gäster närmar sig. Kunden var mycket nöjd med vår insats, och uppskattade hur det nu kändes mer tryggt utanför fastigheten under den mörkare tiden på året.

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *